Náčrt osobitného Akčného plánu na uskutočňovanie práv národnostných menšín

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny pozýva všetkých občanov a odbornú verejnosť, aby sa oboznámili s Náčrtom osobitného Akčného plánu na uskutočňovanie práv národnostných menšín, resp. aby ho pripomienkovali.

Národnostná rada sa aktívne zapájala do pripomienkovania tohto dokumentu a za tým účelom zvolala aj dve zasadnutia Koordinácie národnostných rád národnostných menšín, ktoré sa uskutočnili 9. – 10. mája a 19. – 20. septembra 2015 v Kovačici. Za Národnostnú radu sa na pripomienkovaní Akčného plánu zúčastnili Anna Tomanová Makanová, Svetlana Zolňanova, Ján Brna, Milina Sklabinska, Ján Slávik, Zuzana Lenhartová, Branislav Kulík, Martin Zloch, Adam Paľov.

Verejná rozprava o Náčrte osobitného Akčného plánu na uskutočňovanie práv národnostných menšín sa bude konať od 3. decembra do 23. decembra 2015.

Účastníci verejnej rozpravy môžu svoje poznámky, návrhy a sugescie doručiť Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny na e-mailovú adresu: office@rada.org.rs, alebo poštou na adresu Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Mihajla Pupina 1/IV, 21 000 Nový Sad.


>> Na stiahnutie: dokument 1

>> Na stiahnutie: dokument 2

>> Na stiahnutie: dokument 3