Kategória Výzvy

Konkurzy v oblasti informovania

Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny vypisuje: KONKURZ NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ V OBLASTI INFORMOVANIA – PRODUKCIA KONKURZ NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ V OBLASTI INFORMOVANIA – JEDNORAZOVÉ GRANTY PRE ŠKOLENIE A PRAX KONKURZ NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ V OBLASTI INFORMOVANIA – WEB…

SÚBEH

NA FINANCOVANIE  A SPOLUFINANCOVANIE PROGRAMOV A PROJEKTOV  V OBLASTI VZDELÁVANIA na rok 2022 Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny vypisuje SÚBEH NA FINANCOVANIE  A SPOLUFINANCOVANIE PROGRAMOV A PROJEKTOV  V OBLASTI VZDELÁVANIA na rok 2022 Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny bude v súlade…

Súbeh na voľbu riaditeľa

Podľa článkov 35 a 36 Zákona o kultúre (Úradný vestník RS, č. 72/2009, 13/2016, 30/2016 –oprava, 6/2020, 47/2021 a 78/2021), článku 49 Zákona o muzeálnej činnosti (Úradný vestník RS, č. 35/2021)článkov 21, 22 a 23 Štatútu Múzea vojvodinských Slovákov (Úradný vestník obce…

Štipendium Vlády SR na akademický rok 2022/2023

Rozpísaný je súbeh na podávanie žiadostí na Štipendium Vlády SR na akademický rok 2022/2023 na 70 štipendijných miest. Počet štipendijných miest pre Srbsko je 20 pre magisterské a 2 pre doktorandské štúdium. Počty štipendijných miest pre Slovákov žijúcich v zahraničí…

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na optimálne vytvorenie  podmienok pre ochotnícku činnosť slovenských inštitúcií, spolkov a združení v Srbsku na rok 2022               Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, na základe Plánu a programu Výboru pre úradné používanie jazyka a…

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ

na udeľovanie finančných prostriedkov mimovládnym organizáciám a mládežníckym združeniam slovenského národného spoločenstva v Srbsku – činnosť a aktivity na rok 2022   Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, na základe Plánu a programu Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Národnostnej rady slovenskéj…