Kategória Výzvy

Konkurzy v oblasti informovania

Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny vypisuje: KONKURZ NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ V OBLASTI INFORMOVANIA – PRODUKCIA KONKURZ NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ V OBLASTI INFORMOVANIA – JEDNORAZOVÉ GRANTY PRE ŠKOLENIE A PRAX KONKURZ NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ V OBLASTI INFORMOVANIA – WEB…

VÝZVA

NA FINANCOVANIE  A SPOLUFINANCOVANIE PROGRAMOV A PROJEKTOV  V OBLASTI VZDELÁVANIA na rok 2023 Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny vypisuje VÝZVU NA FINANCOVANIE  A SPOLUFINANCOVANIE PROGRAMOV A PROJEKTOV  V OBLASTI VZDELÁVANIA na rok 2023 Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny bude v súlade…

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ

na udeľovanie finančných prostriedkov na optimálne vytvorenie podmienok pre ochotnícku činnosť a pre činnosť a aktivity slovenských inštitúcií, spolkov a združení v Srbsku v roku 2023 Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, na základe Plánu a programu Výboru pre úradné používanie jazyka a písma…

 V. ročník medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta

všeobecno-vzdelávacia škola I. – III. stupňa s rozšíreným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode na Ukrajine vyhlasuje s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v poradí už V. ročník medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta, ktorá pozostáva z literárneho…