Kategória Súbeh

Súbeh na voľbu riaditeľa

Podľa článkov 35 a 36 Zákona o kultúre (Úradný vestník RS, č. 72/2009, 13/2016, 30/2016 –oprava, 6/2020, 47/2021 a 78/2021), článku 49 Zákona o muzeálnej činnosti (Úradný vestník RS, č. 35/2021)článkov 21, 22 a 23 Štatútu Múzea vojvodinských Slovákov (Úradný vestník obce…

Literárny súbeh Nového života

Predĺžená lehota na zaslanie prác na Literárny súbeh Nového života    Redakcia mesačníka pre literatúru a kultúru Nový život, Slovenské vydavateľské centrum a Výbor pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku predlžujúsúbeh na najlepšiu prózu (poviedku alebo novelu) a básnický cyklus do…

Súbeh na poviedku a báseň pre deti

Slovenské vydavateľské centrum, redakcia časopisu Zornička  a Literárna komisia Výboru pre kultúru NRSNM   predlžujú lehotu na zasielanie prác na SÚBEH na poviedku a báseň pre deti    Práce treba zasielať v troch exemplároch podpísané heslom. Rozlúštenie hesla doložiť v…

Súbeh – Vysokoškolské štipendiá študentom

V súlade s plánom a programom práce Výboru pre vzdelávanie, Výboru pre informovanie a Výboru pre úradné použitie jazyka a písma NRSNM na rok 2012 a na základe rozhodnutia Výboru pre vzdelávanie, Výboru pre informovanie a Výboru pre úradné použitie…

Literárny súbeh Nového života

 Redakcia mesačníka pre literatúru a kultúru Nový život, Slovenské vydavateľské centrum a Výbor pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku vypisujú súbeh na najlepšiu prózu (poviedku alebo novelu) a básnický cyklus. Súbehová komisia udelí tri ceny za prozaický…