Kategória Výzvy

Podmienky na udelenie štipendií Vlády SR

Žiadosti o poskytnutie vládneho štipendia sa predkladajú elektronicky na www.vladnestipendia.sk, kde je dostupný aj manuál pre uchádzačov o štipendium vlády SR so všetkými aktuálnymi informáciami. Každý uchádzač a užívateľ portálu má v prípade potreby k dispozícii technickú podporu na e-mailovej adrese helpdesk@studyabroad.sk alebo…

Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny vypisuje

SÚBEH NA FINANCOVANIE A SPOLUFINANCOVANIE PROGRAMOV A PROJEKTOV V OBLASTI VZDELÁVANIA na rok 2021 Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny bude v súlade s finančným plánom a finančnými možnosťami v rozpočtovom roku 2021 financovať a spolufinancovať programy v oblasti predškolského, základného a stredného vzdelávania, v predškolských ustanovizniach a v školách,…

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na optimálne vytvorenie podmienok pre ochotnícku činnosť slovenských inštitúcií, spolkov a združení v Srbsku na rok 2021   Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, na základe Plánu a programu Výboru pre úradné používanie jazyka a písma…

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ

na udeľovanie finančných prostriedkov mimovládnym organizáciám a mládežníckym združeniam slovenského národného spoločenstva v Srbsku – činnosť a aktivity na rok 2021   Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, na základe Plánu a programu Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Národnostnej rady slovenskéj…

Poznaj svoju minulosť 2020

 NRSNM v rámci svojich prioritných činností usporadúva početné aktivity, ktorými podnecuje zachovanie národného a kultúrneho dedičstva Slovákov žijúcich v Srbsku. Za tým účelom sa po 7-krát organizuje kvíz vedomostí: Poznaj svoju minulosť. Cieľom kvízu je prostredníctvom interaktívnej činnosti, žiakov vo…

Rozhlasová súťaž recitátorov 2020

Vzhľadom na novú situáciu vo vyučovaní, na ktorú sa školy prispôsobujú podľa pandémie zapríčinenej COVID-om 19, organizátori boli prinútený zrušiť Rozhlasovú súťaž recitátorov. Keďže naši žiaci nemajú možnosť prejaviť svoj recitačný talent týmto spôsobom, rozhodli sme sa organizovať on-line súťaž,…