Deň 10. júna 2024

SEMINÁR

ROZPOZNANIE A OCHRANA PRED DISKRIMINÁCIOU Národnostné rady národnostných menšín sú dôležitými partnermi Komisára pre ochranu rovnoprávnosti pri zlepšovaní postavenia príslušníkov národnostných menšín a ich ochrany pred diskrimináciou na základe národnostnej identity a etnického pôvodu. Aby členovia rady, ako aj príslušníci…

Odporúčania na štipendium Vlády SR

Vo štvrtok,  06. 06. 2024 v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade na zasadnutí Komisie pre štipendiá bol vypracovaný poradovník uchádzačov o štipendium Vlády SR v akademickom roku 2024/2025 na magisterské a doktorandské štúdium, ktoré v mene Národnostnej rady…