Odporúčania na štipendium Vlády SR

Vo štvrtok,  06. 06. 2024 v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade na zasadnutí Komisie pre štipendiá bol vypracovaný poradovník uchádzačov o štipendium Vlády SR v akademickom roku 2024/2025 na magisterské a doktorandské štúdium, ktoré v mene Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a Matice slovenskej v Srbsku za prítomnosti 3. tajomníka Veľvyslanectva SR Borisa Končeka podali na Ministerstvo školstva, vedy, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. Z 31 uchádzačov Komisia pridelila 21 odporúčanie na magisterské štúdium a 2 odporúčania na doktorandské štúdium. 5 kandidáti sú náhradníci a ďalšie prihlášky boli zamietnuté pre neúplnú dokumentáciu alebo slabé štúdijné výsledky.

Zoznam odporúčaných uchádzačov

Meno Priezvisko Osada
1 Andrea Javornik Selenča
2 Vladimir Gabriel Lovas Kysáč
3 Andrej Dudaš Kysáč
4 Simona Kreko Kulpín
5 Jana Marko Padina
6 Vlastislav Srnka Padina
7 Martin Čiep Báčsky Petrovec
8 Tijana Njemoga Padina
9 Margareta Kanja Selenča
10 Sara Kovač Belo Blato
11 Kristijan Baďura Pivnica
12 Ivan Petrovič Padina
13 Adela Grnja Pivnica
14 Peter Bagljaš Aradáč
15 Nikola Zbućnović Pivnica
16 Martin Červeny Báčsky Petrovec
17 Ivona Vidova Kulpín
18 Mia Balaž Kulpín
19 Jan Lenhart Kovačica
20 Jaroslav Vestek Kovačica
21 Vladislav Melih Báčsky Petrovec

 

Zoznam odporúčaných uchádzačov na doktorandské štipendium

 

Meno Priezvisko Obec
1. Boris Lukač Báčsky Petrovec
2. Teodora Šimon Pivnica

Zoznam náhradných uchádzačov

Meno Priezvisko Osada
1 Sara Gaško Báčsky Petrovec
2 Stanislav Krstovski Báčsky Petrovec
3 Samuel Valentik Báčsky Petrovec
4 Gregor Leginj Báčsky Petrovec
5 Marek Stracinski Báčsky Petrovec

Zoznam zamietnutých uchádzačov

Nataša Čeman Kysáč
Viktor Fos Kovačica
Jana Boženka Liptak Selenča