ROZPOZNANIE A OCHRANA PRED DISKRIMINÁCIOU

Národnostné rady národnostných menšín sú dôležitými partnermi Komisára pre ochranu rovnoprávnosti pri zlepšovaní postavenia príslušníkov národnostných menšín a ich ochrany pred diskrimináciou na základe národnostnej identity a etnického pôvodu. Aby členovia rady, ako aj príslušníci národnostných menšín, ktorí sa na rady obracajú, boli oboznámení s právno-inštitucionálnym rámcom boja proti diskriminácii, s voľným mechanizmom ochrany pred diskrimináciou pred Komisárom, ako aj s možnosťami, ktoré národnostné rady národnostných menšín v tejto súvislosti majú, Komisár pre ochranu rovnoprávnosti v spolupráci s misiou OBSE v Srbsku usporiadal dvojdňový seminár pod názvom Rozpoznanie a ochrana pred diskrimináciou. Tento seminár sa konal od 4. do 5. júna 2024 v hoteli Tamiš v Pančeve a spred Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa ho zúčastnili predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková a  tajomníčka NRSNM Mária Poptešinová.