Дан 10. јун 2024.

СЕМИНАР

„ПРЕПОЗНАВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ“ Национални савети националних мањина су важни партнери Повереника за заштиту равноправности када се ради о унапређењу положаја припадника националних мањина и заштити од дискриминације по основу националне пеипадности и етничког порекла.  Како би чланови савета,…