Mesiac apríl 2024

VÝZVA

NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ VÙPJP na udeľovanie finančných prostriedkov na optimálne vytvorenie  podmienok pre ochotnícku činnosť a aktivity slovenských kultúrnych ustanovizní, mimovládnych organizácií a spolkov v Srbsku na rok 2024 Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, na základe Plánu a programu Výboru pre úradné…

Návšteva štátneho tajomníka MŠVVaM SR

V rámci oficiálnej návštevy tzv. Dolnej zeme, Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny 26. apríla t. r. navštívil štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, vývoja a mládeže SR Slavomír Partila so svojim poradcom Marcelom Šefčíkom. V rámci návštevy Nového Sadu štátny tajomník…

Pro Cultura Slovaca 2024

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku a Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku z Rumunska sa v roku 2019 dohodli, že zriadia spoločné ocenenie Pro Cultura Slovaca, ktoré sa odvtedy udeľuje jednotlivcom a kolektívom za ich výnimočný prínos v…

Oblastná súťaž zo slovenčiny

V sobotu 6. apríla 2024 prebiehala oblastná súťaž zo slovenského jazyka a jazykovej kultúry pre žiakov piateho, šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Žiaci z Banátu súťažili na ZŠ maršala Tita v padine a žiaci z…

29. DIDA

V Pivnici dňa 12. apríla 2024 bol otvorený 29. Festival divadelných inscenácií dolnozemských autorov – DIDA, aj keď sa s prezentáciou predstavení začalo v stredu 10. apríla a festival končil 14. apríla samotným vyhodnotením. Tohto roku DIDA priniesla 11 predstavení:…

Výstava na kovačickom gymnáziu

ňa 11. apríla 2024 na Gymnáziu Mihajla Pupina v Kovačici slávnostne bola otvorená výstava Alexander Dubček – humanista, demokrata a Európan v organizácii Združenia Slovenskí velikáni zo Slovenskej republiky a Vojvodinského archívu z Nového Sadu. Vďaka výskumu troch významných osobností…

Prezentácia pre učiteľov v Chorvátsku

V utorok 2. apríla bežného roku sa v Slovenskom kultúrnom centre v Našiciach (Chorvátsko) konalo stretnutie tamojších učiteľov, ktorí vyučujú slovenčinu s prvkami národnej kultúry na základných školách v Chorvátsku podľa programu C. V Chorvátsku vyučovanie slovenčiny prebieha na 17…

11. Jarný salón obrazov

V Galérii insitného umenia v Kovačici dňa 6. apríla 2024 bol slávnostne otvorený 11. Jarný salón obrazov – tradičná výstava obrazov 22 členov tejto celomenšinovej ustanovizne kultúry, ktorú NRSNM vyhlásila za inštitúciu s osobitným významom pre slovenskú národnostnú menšinu. Okrem…