Oblastná súťaž zo slovenčiny

V sobotu 6. apríla 2024 prebiehala oblastná súťaž zo slovenského jazyka a jazykovej kultúry pre žiakov piateho, šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Žiaci z Banátu súťažili na ZŠ maršala Tita v padine a žiaci z Báčke a Sriemu na ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči. Všetci žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka, ktorí získali 12 a viac bodov postúpili na republikovú súťaž, ktorá sa bude konať 25. mája v Pivnici. V rámci súťaže prebiehal aj Aktív učiteľov slovenského jazyka. Súťaž finančne podporil Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu, predpisy a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá, školy-  organizátori a NRSNM.