11. Jarný salón obrazov

V Galérii insitného umenia v Kovačici dňa 6. apríla 2024 bol slávnostne otvorený 11. Jarný salón obrazov – tradičná výstava obrazov 22 členov tejto celomenšinovej ustanovizne kultúry, ktorú NRSNM vyhlásila za inštitúciu s osobitným významom pre slovenskú národnostnú menšinu. Okrem riaditeľky galérie Anny Žolnajovej Barcovej prihovorila sa i predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková. Bola to ďalšia príležitosť prezentácie insitnej tvorby a okno do zázračného sveta ich tvorby s prenikavým maliarskym videním.