Prezentácia pre učiteľov v Chorvátsku

V utorok 2. apríla bežného roku sa v Slovenskom kultúrnom centre v Našiciach (Chorvátsko) konalo stretnutie tamojších učiteľov, ktorí vyučujú slovenčinu s prvkami národnej kultúry na základných školách v Chorvátsku podľa programu C. V Chorvátsku vyučovanie slovenčiny prebieha na 17 základných školách v okolí Osjeku a Našíc a na prímorí v Zadre a Šibeniku pre asi 450 žiakov. Na stretnutí učiteľov koodrinátorka pre vzdelávanie a autorka našich učebníc Svetlana Zolňanová odprezentovala multimediálne dodatky k učebniciam, ktoré vychádzajú v Srbsku, multimediálny šlabikár a webovú stránku Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, kde sú zverejnené ukážkové hodiny, didaktický materiál a testy pre naše slovenské školy.

Na stretnutí s učiteľmi sa hovorilo aj o formách doterajšej spolupráce a o nových možnostiach vzájomnej pomoci medzi žiakmi a učiteľmi zo Srbska a Chorvátska.