Deň 11. októbra 2023

Podpora na zápis do slovenských tried

Výbory: pre vzdelávanie, informovanie a úradné použitie jazyka a písma Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny finančne podporil zápis žiakov do slovenských tired na stredných školách nasledovne: – Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci 24 prvákov zapísaných na…

Návšteva Gymnázia v Báčskom Petrovci

V utorok 10. októbra 2023 predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Dušanka Petráková s koordinátorkou Výboru pre vzdelávanie Svetlanou Zolňanovou navštívila Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci. Delegáciu NRSNM privítali riaditeľka Vieroslava Struhárová a triedni profesori. Pri tejto príležitosti predstaviteľky NRSNM…