Z návštevy u pokrajinského ombudsmana

Dňa 29. marca 2023 na pozvanie pokrajinského ochrancu občanov – ombudsmana túto inštitúciu v Novom Sade navštívili predsedovia štyroch národnostných rád – slovenskej, poľskej, egyptskej a gréckej. V rámci tejto návštevy zástupcov rád prijali – pokrajinský ochranca občanov – ombudsmanka doc. Dr. Dragana Ćorić ako i námestník pre ochranu práv národnostných menšín Jánoš Oros. Zástupcovia národnostných rád národnostných menšín predstavili svoju prácu ako i problémy, s ktorými sa stretávajú. Po ich vypočutí pani ombudsmanka prisľúbila, že sa ich pokúsi riešiť prostredníctvom tejto inštitúcie. Stretnutia sa zúčastnila i predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Dušanka Petráková.