2. konkurz na udelenie výročnej ceny Anny Nemogovej-Kolárovej

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny

5. augusta 2012 vypísala

2. konkurz na udelenie výročnej ceny Anny Nemogovej-Kolárovej

za najlepší mediálny produkt o slovenskej národnosti v Srbsku.

Uzávierka konkurzu je 31. mája 2013.

 

 

Cena sa udeľuje za najlepší mediálny produkt, ktorý sa zaoberá hociktorým aspektom života slovenskej národnosti alebo jednotlivcom, ktorý je príslušníkom slovenskej národnosti v Srbsku.

Mediálny product musí byť zverejnený v hociktorom jazyku okrem slovenského, v printových alebo elektronických médiách (rozhlas, TV, internet).

Príspevky, ktoré sa prihlasujú na konkurz musia byť zverejnené v období 31. mája 2012 až 31. mája 2013.

 

Každý novinár/ka má právo zaslať maximálne tri príspevky. S príspevkami, ktoré sú v jazykoch iných národov a národností treba zaslať preklad do slovenského alebo srbského jazyka.

Cena pozostáva z dvoch diplomov (pre médium a autora) a finančnej odmeny vo výške 250 € v dinárovej protihodnote (pre autora).

Prihlášku na konkurz môže zaslať redakcia alebo jednotlivec poštovou zásielkou na adresu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny s heslom Pre novinársky konkurz (NRSNM, Bul. M. Pupina 1/IV, 21000 Nový Sad).

 

Podmienky konkurzu

Prihláška