METODICKÝ KURZ – netradičné formy vyučovania

METODICKÝ KURZ – netradičné formy vyučovania – pre učiteľov ZŠ a SŠ s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí

Cieľom   tohto  týždňového intenzívneho kurzu    bude   inovovať a zdokonaliť kompetencie   pre   využitie    netradičných   foriem a metód   v   edukačnom procese pre učiteľov  ZŠ a SŠ  
 

•Interaktívna tabuľa v edukačnom procese (10 VH)

•Tvorba edukačných multimédií (15 VH)

•Ukážky otvorených hodín s využitím netradičných foriem vyučovania (5 VH)

•Vytvorenie vlastnej vyučovacej hodiny s využitím netradičných foriem (5 VH)
 

Termín kurzu:  7. – 12 . apríl 2013


 

Miesto konania:

Študijné a kongresové stredisko Centra ďalšieho vzdelávania UK

Modra-Harmónia

Príchod účastníkov: 07.04. (nedeľa) – ubytovanie

Odchod: 12.04. (piatok) po skončení vzdelávania ( na požiadanie 13.4. (sobota)

 

Rozsah kurzu: 40 vyučovacích hodín

Uzávierka prihlášok: 15. marec 2013

Spôsob prihlasovania: v NRSNM – elektronicky na:  svetlana.zolnjan@rada.org.rs