Ďalší ročník Zimy s knihou

Tradičná prezentácia kníh Slovenského vydavateľského centra (SVC) z Báčskeho Petrovca – Zima s knihou, ktorá popularizuje slovenské knihy, štartovala 11. februára 2013 v Hložanoch. Táto akcia je putovného charakteru, čiže prezentuje knižnú produkciu SVC v našich slovenských vojvodinských prostrediach. Zima s knihou sa koncepčne vždy prispôsobuje hostiteľským prostrediam, respektíve ich jubileám. Je to jedinečná príležitosť, aby sa naša čitateľská verejnosť na tvári miesta zoznámila s najnovšou tvorbou SVC.

Na tejto akcii sa takmer vždy prihovárajú riaditeľ SVC Vladimír Valentík a šéfredaktor knižných vydaní Víťazoslav Hronec. Okrem údaju, že vlani centrum vydalo 20 kníh, na posedení s knihou sa svojským spôsobom prezentoval aj celý rad zaujímavých informácií týkajúcich sa vzniku, respektíve pozadia vzniku jednotlivých titulov. Vydavateľský plán SVC na rok 2013 predpokladá vydanie súhrnne až 28 titulov.

Zima s knihou štartovala v Hložanoch, jej druhou zastávkou 20. februára 2013 bol Kysáč a nasledovali i knižné zastávky v: Novom Sade, Padine a Kovačici. Zime s knihou sa potešia i v Starej Pazove, Báčskej Palanke a v Pivnici.