2. konkurs za dodelu godišnje nagrade „Ana Njemogova Kolarova“

Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine

5. avgusta 2012. godine je raspisao

2. konkurs za dodelu godišnje nagrade „Ana Njemogova Kolarova“

za najbolji medijski proizvod o slovačkoj nacionalnoj manjini u Srbiji.

Konkurs traje do 31. maja 2013. godine.

 

 

Nagrada se dodeljuje za najbolji medijski proizvod, koji se bavi bilo kojim aspektom života slovačke zajednice ili pojedinca koji pripada ovoj zajednici u Srbiji.

Medijski proizvod mora biti objavljen na bilo kom jeziku osim na slovačkom, u štampanim ili elektronskim (radio, TV, internet) medijima.

Radovi koji se prijavljuju na konkurs moraju biti objavljeni ili emitovani u protekloj godini – od 31. maja 2012. do 31. maja 2013.

Svaki novinar/ka ima pravo da pošalje maksimum tri priloga. Uz radove koji su na jezicima ostalih nacionalnih manjina treba poslati prevod na slovački ili srpski jezik.

Nagrada se sastoji od dve diplome (za medijsku kuću i autora) i novčanog iznosa od 250 € u dinarskoj protivvrednosti (za autora).

Prijavu na konkurs može poslati redakcija ili pojedinac putem pošte na adresu Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine, Bulevar Mihajla Pupina 1/IV, 21000 Novi Sad sa naznakom “za novinarski konkurs”.

Uslovi konkursa

Prijava