Výzva na tvorbu nových skladieb v žánri populárnej hudby pre 43. festival Zlatý kľúč 2024

Vážení spolupracovníci,

 

Spoluzakladatelia a spoluorganizátori festivalu Zlatý kľúč vypisujú výzvu na tvorbu nových skladieb v žánri populárnej hudby. Vyzývame skladateľov, upravovateľov, textárov a interpretov, aby svojou účasťou, teda tvorbou prispeli k zveľaďovaniu našej slovenskej hudobnej produkcie v rámci 43. ročníka tohto celomenšinového festivalu, ktorý sa uskutoční v tradičnom jesennom termíne bežného roka v Selenči. 

Autori skladieb sú povinní do 31. júla 2024 zaslať notový materiál s textom, prípadne návrh úpravy skladby (nie je záväzné, a môže byť aj na audiozázname) na adresu:

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov,

Arsu Teodorovića 11,

21 000 Nový Sad;

alebo:

e-mail: ustavprekulturu@gmail.com.

Text výzvy a propozície si môžete prečítať tu: https://slovackizavod.org.rs/vyzva-na-tvorbu-novych-skladieb-v-zanri-popularnej-hudby-pre-43-festival-zlaty-kluc-2024/

Tešíme sa na spoluprácu.
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov     Завод за културу војвођанских Словака
Arsu Teodorovića 11,                                      Арсе Теодоровића 11,
21 000 Nový Sad                                            21 000 Нови Сад
+381 21 54 55 70