Zasadala Komisia pre hudobnú činnosť Výboru pre kultúru

Dňa 17. septembra 2013 v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade zasadala Komisia pre hudobnú činnosť Výboru pre kultúru NRSNM.

Prítomných členov – Juraja Feríka, Annu Medveďovú, Marienu Stankovićovú Krivákovú a Pavla Tomáša mladšieho privítala predsedníčka tejto komisie Milina Sklabinská. Schôdzu svojou prítomnosťou poctila i predsedníčka VPK NRSNM Zdenka Valentová Belić.

Po schválení rokovacieho programu schôdze zároveň bola schválená i stručná správa z predchádzajúceho zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo 16. januára t. r. a z ktorého sa teda nezachoval zvukový záznam. V pokračovaní zasadnutia boli zhodnotené uskutočnené akcie tejto komisie naplánované na tento rok, hovorilo sa o prípravách na IX. Muzikol ogickú konferenciu ako i o prípravách na tradičné  Stretnutie slovenských zborov vo Vojvodine. V rámci bodu Rôzne v družnej a tvorivej debate členovia podali hodne konštruktívnych nápadov, ktoré v budúcnosti možno uplatniť.