Delegácia Národnostnej rady na Dňoch slovenského zahraničia v Zakarpatsku na Ukrajine

Spoločnosť Slovákov Ľudovíta Štúra v Zakarpatsku a Svetové združenie Slovákov v zahraničí v dňoch 13. 09. do 16. 09. 2013  uskutočnili Dni slovenského zahraničia v Zakarpatsku na Ukrajine.

Početní hostia – Slováci, z ôsmych krajín Európy (Maďarska, Česka, Švajčiarska, Švédska, Srbska, Poľska, Slovenska ako i domáci z Ukrajiny) sa oboznámili s podmienkami života, úspechmi a problémami Slovákov na tomto území. Navštívili mnohé inštitúcie Zakarpatskej oblasti na Užhorode, stretli sa so študentmi katedry slovenskej filológie na Užhorodskej univerzite, zoznámili s prácou Centra slovenskej kultúry, navštívili školy s vyučovacím jazykom slovenským v Užhorode a v Storožnici, stretli sa s početnými slovenskými učiteľmi, spisovateľmi, maliarmi, matičiarmi a inými kultúrnymi dejateľmi. Boli hosťmi na nedeľnej omši v rímskokatolíckom kostole v Storožnici a zúčastnili sa festivalu slovenského folklóru Slovenská ruža v slovenskej obci Turia Remety.

ukrajina002

 

Na Dňoch slovenského zahraničia na Ukrajine sa zúčastnili i predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík a podpredseda Peter Prochácka, generálna konzulka SR Janka Burianová a predseda SZSZ Vladimír Skalský.

ukrajina003

V delegácii zo Srbska na tomto stretnutí boli prítomní podpredsedovia NRSNM Vladimir Valentík, Zuzana Lenhartová a Ján Majorský ako i predsedníčka výboru pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová.