Sa sednice Komisije za muzičku delatnost Odbora za kulturu

Dana 15. novembra 2013. god. u prostorijama Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine u Novom Sadu je zasedala Komisija za muzičku delatnost Odbora za kulturu NSSNM. Prisutne članove – Juraja Ferika, Anu Medveđovu a Marienu Stanković Krivakovu je pozdravila predsednica komisije Milina Sklabinski. Sednici nije prisustvovao Pavel Tomaš mlađi.

Pošto je usvojen dnevni red usvojen je i zapisnik sa prethodne sednice koja je održana 17. septembra o. g. U nastavku su se članovi komisije posvetili glavnim tačkama dnevnog reda – pripremama i analizi pravila dva muzička festivala zabavne muzike – „Zlatni ključ“ i „Leti pesma leti“. Posle detaljne analize su pripremili predloge pravila koja će se uskoro naći na dnevnom redu Odbora za kulturu i na sednici NSSNM.