Zasadala Komisia pre hudobnú činnosť Výboru pre kultúru

Dňa 15. novembra 2013 v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade zasadala Komisia pre hudobnú činnosť Výboru pre kultúru NRSNM. Prítomných členov – Juraja Feríka, Annu Medveďovú a Marienu Stankovićovú Krivákovú privítala predsedníčka tejto komisie Milina Sklabinská. Na schlôdzi nebol prítomný Pavel Tomáš mladší.

Po schválení rokovacieho programu schôdze bola schválená i zápisnica z predchádzajúceho zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo 17. septembra t. r.  V pokračovaní zasadnutia členovia komisie sa venovali ďalším dvom nosným bodom schôdze – prípravám pravidiel hudobných festivalov populárnej hudby Zlatý kľúč a Letí pieseň, letí. Po detailnom analyzovaní sa dopracovali k návrhom, ktoré čoskoro budú bodom rokovacieho programu Výboru pre kultúru, po ktorom ich čaká schvaľovanie na zasadnutí NRSNM.