V Bratislave na Bibliotéke

Dňa 14. novembra 2013 v bratislavskej Inchebe bol otvorený Medzinárodný knižný veľtrhu Bibliotéka, na ktorom sa zúčastnili i predstavitelia Výboru pre kultúru NRSNM Martin Prebudila a Vladimír Valentík. Počas štyroch dní tu takmer 150 vystavovateľov ponúkalo svoje najnovšie knižné produkty pre všetky vekové skupiny. V rámci veľtrhu už v prvý deň veľtrhu bola prezentácia knihy Dalimíra Hajka a Etely Farkašovej, ktoré vydalo SVC z Báčskeho Petrovca, ako i ďalších najnovších knižiek v tomto vydavateľstve.

Na druhý deň v popoludňajších hodinách bola beseda o slovenskej dolnozemskej literatúre a úryvky zo svojej tvorby prečítali Miroslav Demák, Viera Benková, Samuel Boldocký a Martin Prebudila.

Pred týmto našu delegáciu vo svojich miestnostiach prijali predseda Spolku slovenských spisovateľov Miroslav Bielik a jeho tajomník Ján Tazberík. Okrem iného, hovorilo sa o prehĺbení spolupráce medzi „hornými“ a „dolnými“ spisovateľmi, ako i o spoločných vydavateľských projektoch.

biblioteka002

Počas pobytu v Bratislave nadviazané sú nové a prehĺbené boli doterajšie kontakty s viacerými slovenskými vydavateľmi, spisovateľmi a šéfredaktormi viacerých literárnych časopisov: Slovenské pohľady, Literárny týždenník, Slovensko, Slovenské zahraničie…

Možno konštatovať, že táto cesta na Slovensko a trojdňový pobyt uvedených predstaviteľov Výboru pre kultúru NRSNM mali svoje opodstatnenie a kladné dozvuky a výsledky možno očakávať už v najbližšom čase.

Vedúci Literárnej komisie Výboru pre kultúru NRSNM: Martin Prebudila
Fotografie: Andrej Meleg