Zasadal Výbor pre vzdelávanie

Na 6. zasadnutí výboru pre vzdelávanie, ktoré sa uskutočnilo 22. 02. 2016 v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade , prítomní členovia rozhodli podporiť snahu Gymnázia na otvorenie nového vzdelávacieho profilu na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci.

zasadal vzdelavani 2 feb 2016 002

V pokračovaní schválili Plán a program práce a finančný plán Výboru pre vzdelávanie na rok 2016, analyzovali návrh memoranda o spolupráci so školami a predškolskými ustanovizňami, konkrétne na spoluprácu so školou v Erdevíku. Do lyžiarskeho tábora do Slovenskej republike delegovali žiakov z Lalite. Plánuje sa návšteva špeciálnej školy s integrovanými deťmi v Bratislave.

Na zasadnutí sa analyzovala aj žiadosť Anny Kupcovej o finančnú podporu na skladanie odbornej skúšky, hovorilo sa o zabezpečení realizácie hodín slovenčiny v Báčskej Palanke pre stredné školy a výsledky ankety detí predškolského veku v Novom Sade. Priebežne sa budú konať prípravy na 5. seminár pre učiteľov v Žiline.

Na zasadnutie sa minulo 25.310,00.