Седница Националног просветног савета

3. јула 2018. године је у Београду одржана 6. седница Националног просветног савета на којој су дата позитивна мишљења на програме наставе и учења за 1. и 5. разред основне школе за следеће наставне предмете:

zo-zasadnutia-3-jul 2018 002

– албански језик за 1. разред основне школе
– босански језик за 1. разред основне школе
– бугарски језик за 1. разред основне школе
– мађарски језик за 1. разред основне школе
– румунски језик за 1. разред основне школе
– русински језик за 1. разред основне школе
– словечки језик за 1. разред основне школе
– хрватски језик за 1. разред основне школе
– босански језик са елементима националне културе за 1. разред основне школе
– бугарски језик са елементима националне културе за 1. разред основне школе
– мађарски језик са елементима националне културе за 1. разред основне школе
– румунски језик са елементима националне културе за 1. разред основне школе
– русински језик са елементима националне културе за 1. разред основне школе
– словечки језик са елементима националне културе за 1. разред основне школе
– хрватски језик са елементима националне културе за 1. разред основне школе
– чешки језик са елементима националне културе за 1. разред основне школе
– буњевачки говор са елементима националне културе за 1. разред основне школе
– ромски језик са елементима националне културе за 1. разред основне школе
– влашки говор са елементима националне културе за 1. разред основне школе
– македнонски језик са елементима националне културе за 1. разред основне школе
– словеначки језик са елементима националне културе за 1. разред основне школе
– украјински језик са елементима националне културе за 1. разред основне школе

– албански језик и књижевност језик за 5. разред основне школе
– босански језик и књижевност језик за 5. разред основне школе
– бугарски језик и књижевност језик за 5. разред основне школе
– мађарски језик и књижевност језик за 5. разред основне школе
– румунски језик и књижевност језик за 5. разред основне школе
– русински језик и књижевност језик за 5. разред основне школе
– словечки језик и књижевност језик за 5. разред основне школе
– хрватски језик и књижевност језик за 5. разред основне школе
– босански језик са елементима националне културе за 5. разред основне школе
– бугарски језик са елементима националне културе за 5. разред основне школе
– мађарски језик са елементима националне културе за 5. разред основне школе
– румунски језик са елементима националне културе за 5. разред основне школе
– русински језик са елементима националне културе за 5. разред основне школе
– словечки језик са елементима националне културе за 5. разред основне школе
– хрватски језик са елементима националне културе за 5. разред основне школе
– чешки језик са елементима националне културе за 5. разред основне школе
– буњевачки говор са елементима националне културе за 5. разред основне школе
– ромски језик са елементима националне културе за 5. разред основне школе
– влашки говор са елементима националне културе за 5. разред основне школе
– македнонски језик са елементима националне културе за 5. разред основне школе
– словеначки језик са елементима националне културе за 5. разред основне школе
– украјински језик са елементима националне културе за 5. разред основне школе

Ови програми су дати заједно са преводима члановима НПС на увид да до петка изнесу своје сугестије, које ће накнадно министарство да проследи Националним саветима националних мањина, као предлагачима на евентуалне корекције и након тога објавити у службеном листу заједно са додацима од националног значаја из историје света око нас, музичке и ликовне културе за националне мањине, које су припремиле своје додатке програмима наставе и учења из ових предмета и добили позитивно мишљење завода и министарства.

Програми наставе и учења, који су до 11. 06. послати у Завод (тада је урађен пресек) за 2. и 6. разред основне школе су дати члановима НПС-а на увид, осталипрограми ће се доставити накнадно и биће разматрани као целина на једној од следећих седница НПС-а.