Zasadala Národná osvetová rada

V utorok, 23. februára 2016 zasadala v Belehrade Národná osvetová rada.

Na svoje 117 zasadnutie boli po prvýkrát pozvaní aj predstavitelia národnostných menšín, keďže sa na dennom poriadku nachádzali aj body späté s problematikou národnostného školstva.

osvetova rada 2016 002

V mene Koordinácie národnostných rád národnostných menšín sa na zasadnutí zúčastnila aj koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová.