Z XIII. zasadnutia Výboru pre kultúru NRSNM

Dňa 27. mája 2014 v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa uskutočnila XIII. schôdza Výboru pre kultúru NRSNM, ktorú viedla predsedníčka tohto výboru Zdenka Valentová Belić. Úvodom zasadnutia bol schválený rokovací program a následne i zápisnica z XII. zasadnutia Výboru pre kultúru NRSNM, ktoré sa naposledy uskutočnilo v januári bežného roka.

Na rokovacom programe výboru tentoraz boli návrhy pravidiel všetkých sedem festivalov, ktoré majú osobitný význam pre slovenskú národnostnú menšinu: Festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč, Festivalu slovenskej populárnej hudby pre deti Letí pieseň, letí, Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj…, Detského folklórneho festivalu Zlatá brána, Festivalu Stretnutie v pivnickom poli, Prehliadky slovenských divadelných súborov Divadelný vavrín a Detskej divadelnej prehliadky 3xĎ.

kultura 002

V tejto chvíli sú celomenšinové festivaly v rozličných etapách. Pri niektorých sú už podpísané zmluvy o vzájomných právach a povinnostiach spoluzakladateľov a spoluorganizátorov a niektoré festivaly podpisovanie zmlúv ešte len čaká. Bez ohľadu na túto skutočnosť spomenuté pravidlá festivalov, ktoré dôkladne pripravili príslušné komisie výboru, by v celku mali korešpondovať s uvedenými zmluvami. Je v nich detailný rozpis jednotlivých festivalov a samotných kompetencií organizátorov či spoluzakladateľov. Po vykryštalizovaní jednotlivých článkov a korekcií na zasadnutí Výboru pre kultúru všetky pravidlá boli schválené. Zostalo iba verifikovať ich na nasledujúcej schôdzi NRSNM.

kultura 003