Stretla sa posudzovacia komisia na hodnotenie projektov Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá APV

V Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny dňa 26. mája 2014 zasadala posudzovacia komisia NRSNM, ktorá hodnotila projekty súbehu Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá pre spolufinancovanie projektov slovenskej národnostnej menšiny na rok 2014.

V súlade so Zákonom o národnostných radách, národnostné rady sú poradným telesom v procese rozdeľovania finančných prostriedkov z Republiky Srbsko a Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, ktoré sa schvaľujú ustanovizniam, združeniam alebo organizáciám slovenskej národnostnej menšiny. Posudzovacia komisia aj toho roku navrhla prioritné projekty na základe schválených kritérií NRSNM na udeľovanie finančných prostriedkov. Návrhy posudzovacej komisie teda majú iba odporúčací charakter a v zmysle odporúčania Pokrajinskému sekretariátu pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá v tejto fáze rozhodovania sa návrhy na pridelenie prostriedkov ešte nezverejňujú. Zverejnené budú až po rozhodnutí tohto sekretariátu.