Sa XIII sednice Odbora za kulturu NSSNM

Dana 27. maja 2014. godine u NSSNM u Novom Sadu je održana XIII sednica Odbora za kulturu NSSNM koju je vodila predsednica ovog odbora Zdenka Valent Belić. Pošto su dnevni red i zapisnik sa XII sednice odbora održane u januaru 2014. godine, bili usvojeni, predsednica je nastavila sa tokom sednice. Na dnevnom redu su bili predlozi pravilnika sedam festivala koji su od posebnog značaja za slovačku nacionalnu manjinu.

Trenutno je situacija sa potpisivanjem ugovora o uzajamnim pravima i obavezama organizatora i osnivača ovih festivala različita. Neki festivali su ih već potpisali a nekima ova faza tek predstoji. Bez obzira na ovu činjenicu pravilnici festivala koje su detaljno pripremile relevantne komisije Odbora za kulturu bi trebali da budu u skladu sa navedenim ugovorima. Na sednici su se pojedini detalji iz svih pravilnika iskristalisali i ispravili. Svih sedam pravilnika je bilo usvojeno a sada predstoji sledeća faza a to je njihova verifikacija na jednoj od narednih sednica NSSNM.

kultura 002

kultura 003