Mladučkí aradáčski divadelníci na Slovensku

Žiaci Základnej školy Bratstvo – členovia detskej divadelnej odbočky z Aradáča, ktorú vedie učiteľka triednej výučby Zuzana Obšustová, na vlaňajšej 20. Detskej divadelnej prehliadke 3xĎ v Starej Pazove s predstavením Popoluška boli najúspešnejší.

Ako víťazi tejto prehliadky získali šancu zúčastniť sa tohto roku v rámci 43. celoštátnej postupovej súťaže a Prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka v Šali, ktorú zastrešuje Národné osvetové centrum na Slovensku. Talentovaní aradáčski divadelníci na tejto súťaži v dňoch od 29. do 31. mája 2014 síce pobudli, ale ako divácka verejnosť.

aradac 002

V prvý deň svojho príchodu na Slovensko so spomenutým víťazným predstavením Popoluška vystúpili v Dome kultúry v dedinke Horné Saliby, kde boli aj ubytovaní. Smelí aradáčski herci boli odmenení potleskom a na divákov zapôsobili nielen svojimi hereckými výkonmi, ale i hudbou, spevom, ba i krásnymi kostýmami. V ďalší deň zájazdu v kúpeľnom mestečku na juhu Slovenska mladí divadelní zanietenci odišli do Šale, kde sa konala prehliadka najlepších divadelných súborov detí zo Slovenska. Pozreli si dve predstavenia svojich kolegov hercov a po návrate do ZŠ Horné Saliby mali možnosť pozrieť sa i na ukážky Ozbrojených síl Slovenskej republiky, hasičov, ba zahrali si i priateľský zápas s domácimi deťmi, mali k dispozícii skákací hrad, navštívili botanickú záhradu, náučný chodník a užili si i pobavenie na diskotéke v miestnej telocvični.

aradac 003

Za dva dni sa vytvorili mnohé priateľstvá, skamarátili sa nielen učitelia oboch škôl zapojených do projektu, ale aj rodičia a deti. Na ceste späť sa zastavili i na bratislavskom hrade a plní dojmov po návrate zhodnotili tento projekt ako mimoriadne prínosný pre všetkých. Zájazd sa uskutočnil nanajvýš vďaka vynikajúcej organizácii a podpore riaditeľky Domu Matice slovenskej v Galante pani Zlatici Gažovej a vďaka riaditeľke Základnej školy s materskou školou pani Eve Konečnej. Cestu mladým divadelníkom z Aradáča do zahraničia vyfinancovala Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

aradac 004