Výzva na účasť v projekte – Moji slovenskí predkovia

Vážená kolegyne, kolegovia, milí žiaci,
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Asociácia slovenských pedagógov za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, plánuje podporiť žiakov a profesorov, ktorí sa snažia udržiavať svoje tradície za účelom skvalitnenia vyučovania v slovenskej reči na školách a zachovania národnej identity.

V projekte Moji slovenskí predkovia sa môžu zúčastniť všetci žiaci, ktorí navštevujú výučbu v triedach s vyučovacím jazykom slovenským alebo chodia na hodiny slovenčiny, tak že zašľú na NRSNM svoj rodokmeň, teda dôkaz o slovenskom pôvode aspoň u jedného z rodičov. Teda prezentácia, plagát, poster (alebo iný spôsob, na ktorý sa rozhodnete) má byť po slovensky.

 Komisia Výboru pre vzdelávania posúdi prihlášky a najúspešnejšie, teda tie ktoré sa v rodokmeni dopracujú najďalej, odmení:

  • prvoumiestnený Rodokmeň získa tablet,
  • ďalšie Rodokmene získajú knižné odmeny a školský príbor  pre žiaka a pre učiteľa (počet ocenených určí Komisia).

Ocenenia súťaže budú verejné a všetky odovzdané Rodokmene sa môžu zverejniť na sajte Asociácie slovenských pedagógov a na sajte NRSNM.  

Svoje Rodokmene môžete poslať najneskôr do pondelka, 24.10.2016 na CD alebo inou formou  na adresu NRSNM, Bulvár M. Pupina 1/4, Nový Sad s označením: prihláška na výzvu alebo na mail: svetlana.zolnjan@rada.org.rs

S úctou,
koordinátorka a autorka projektu:
PaedDr. Svetlana Zolňanová