Pozvánka na zasadnutie Aktívu slovenčinárov, ktorí vyučujú predmet materinský jazyk s prvkami národnej kultúry

Zasadnutie sa uskutoční v utorok 19. mája roku 2015 o 13.00 hodine, v miestnostiach úradu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny,  bul. Mihajla Pupina 1/IV, Nový Sad.

Návrh rokovacieho poriadku:

1. Definovanie problémov s  ktorými zápasia učitelia prednášajúci slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry
– finančné,(zmapovanie formovaných skupín a ich  financovanie na školách)
– organizačné(hodiny vyučby tohto vyučovacieho predmetu, kombinované skupiny odlišného vzrastu, ich zoskupovanie)Diskusia a výmena skúseností.
– materiálno-technické,(učebnice, vyučovacie prostriedky, priestor)

2. Vypracovanie stratégie  pre zachovávanie slovenskej národnej kultúry v inštitučných rámcoch, na školách. Prezentovanie možných spôsobov  zvýšenie počtu žiakov  vyjadrených pre tento predmet. Prezentácia projektu Zachovávanie slovenskej národnej kultúry v inštitučných rámcoch v Boľovciach, ako aj prezentácia   pod názvom Lúcia-legenda, alebo mýtus. Aktivity ktoré vplývali na zvýšení počet žiakov –slovenčinárov v Boľovciach. Diskúsia a uzávery

3. Zapájanie učiteľov do projektu NRSNM Chcem byť žiakom slovenskej triedy

4. Informovanie prítomných o možnostiach zapájania sa na podujatia organizované Národnostnou radou
 
Prosíme, aby ste svoju účasť potvrdili na mail: svetlana.zolnjan@rada.org.rs