Didaktický kurz pre pedagógov

Miesto konania: Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Termín konania: 23.- 29. august 2015

Vzdelávanie pre učiteľov:

„RIADENIE DISCIPLÍNY V TRIEDE A VÝCHOVA K SEBAKONTROLE“

Ubytovanie: Študentský domov na Komenského 20 Právnická fakulta UMB. Ubytovanie v dvojposteľových izbách s príslušenstvom
                

Denný harmonogram:

8.00                  raňajky – priamo v budove PdF UMB
9.00                  odborný program (prednášky v budove PdF UMB)
12.00                obed – priamo v budove
13.00 – 15.00   pokračovanie odborného programu
17.00                večera – priamo v budove
17.30                pokračovanie programu, prípadne odchod na aktivity do centra mesta