Literárny súbeh Nového života

Predĺžená lehota na zaslanie prác

na Literárny súbeh Nového života

 

 Redakcia mesačníka pre literatúru a kultúru Nový život, Slovenské vydavateľské centrum a Výbor pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku predlžujúsúbeh na najlepšiu prózu (poviedku alebo novelu) a básnický cyklus do 1. decembra 2012.

 Súbehová komisia udelí tri ceny za prozaický a tri ceny za básnický útvar: prvú vo výške 12000 din., druhú 8000 din. a tretiu vo výške 5000 din.

 Súbeh je anonymný a rukopisy treba zaslať v troch exemplároch pod značkou. Rozlúštenie značky, t. j. meno a kontakt na autora, ktorý sa za značkou skrýva, treba priložiť v osobitnej obálke a všetko spolu zaslať na adresu: Oddelenie slovakistiky, Dr. Zorana Đinđića 2, 21 000 Nový Sad, s poznámkou Na súbeh Nového života.

Výsledky súťaže budú zverejnené v týždenníku Hlas ľudu a v časopise Nový život. Odmenené texty budú uverejnené v Novom živote a redakcia si vyhradzuje právo uverejniť aj neodmenené, ale hodnotné práce.

 

Redakcia Nového života