Pozvánka na 12. kurz jazykovej kultúry

POZVÁNKA

Výbor pre informovanie NRSNM a Asociácia slovenských novinárov organizujú 12. KURZ JAZYKOVEJ KULTÚRY pre jazykových redaktorov, novinárov a redaktorov slovenských vojvodinských médií, s ktorými pracuje prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., lektor slovenského jazyka Oddelenia slovenského jazyka a literatúry
Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade.
Kurz bude prebiehať v Kovačici (budova Obce Kovačica, ul. M.Tita 50) v stredu 26. októbra 2011 v termíne od 11.00 – 13.00 h.