Pozvánka na prvé zasadnutie Komisie pre zveľadenie slovenského jazyka

Pozvánka na prvé zasadnutie Komisie pre zveľadenie slovenského jazyka, ktoré sa uskutoční dňa 07. 12. 2010 v miestnostiach úradu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade, bul. Mihajla Pupina 1/IV so začiatkom o 14.00 hodine.
 
Rokovací program:
1. Plán činnosti a finančný plán
2. Skúšobné testovanie na záverečné skúšky zo slovenského jazyka
3. Otázky a návrhy

 V prípade znemožnenosti príchodu na zasadnutie oznámte to na tel. č. 063/8734851 alebo na mailovú adresu: andrasikova.maria61@gmail.com

Predsedníčka VV NRSNM – S. Zolňanová,
Predsedníčka Komisie pre zveľadenie slovenského jazyka – Mária Andrášiková.