Stretnutie ochotníckych spolkov a združení zo Sriemu

Komisia pre činnosť ochotníckych spolkov a združení na zachovávaní a zveľadení slovenskej tradičnej kultúry Výboru pre kultúru NRSNM
Vás pozýva na stretnutie ochotníckych spolkov a združení zo Sriemu, ktoré sa usporiada 28. novembra 2010 o 14,00 hodine v miestnostiach SKUS-u hrdinu Janka Čmelíka (Slovenský národný dom, Cyrila a Metóda 11) v Starej Pazove. Témou stretnutia bude predstavovanie základných údajov a fungovanie ochotníckych spolkov a združení v oblasti kultúrneho života a problémy, s ktorými sa stretávajú v práci.

Prosíme Vás, aby ste nás oboznámili, ak sa nebudete môcť zúčastniť tohto stretnutia.
Kontaktová osoba:
Mária Pavlovová Čániová
koordinátorka Výboru pre kultúru
mob.: 069708977
tel.: 021/422-989

Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie s Vami.
S úctou,

Valentín Grňa v.r.
predseda Komisie pre činnosť ochotníckych spolkov a združení na zachovávaní a zveľadení slovenskej tradičnej kultúry
Výboru pre kultúru NRSNM