Pozvánka na prvé zasadnutie Komisie pre základné školy

ktoré sa uskutoční dňa 09. 12. 2010 v miestnostiach úradu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade, bul. Mihajla Pupina 1/IV so začiatkom o 15.00 hodine.

Rokovací program:

1. Konštituovanie komisie
2. Plán činnosti a finančný plán
3. Aktuálna situácia na slovenských základných školách
4. Možnosti spolupráce so Slovenskou republikou
5. Otázky a návrhy

 V prípade znemožnenosti príchodu na zasadnutie oznámte to na tel. č. 064/ 45 44 35 alebo na mailovú adresu: tnadj@15oktobar.edu.rs

Predsedníčka VV NRSNM – S. Zolňanová,
Predsedníčka Komisie pre učebnice Tatiana Naďová.