Triumf novosadských šafárikovcov

Dňa 31. mája 2014 v Hložanoch na tradičnom mieste – v krásnom areáli hložianskeho amfiteátra sa uskutočnil 44. ročník Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj…

Okrem tanečných súborov súťažili aj spevácke skupiny a orchestre z takmer všetkých slovenských vojvodinských prostredí. Zo Sriemu vystúpili Boľovce, Erdevík, Lug, Šíd a Stará Pazova, z Banátu Aradáč, Hajdušica, Jánošík, Kovačica, Padina a Vojlovica a z Báčky Hložany, Báčsky Petrovec, Kulpín, Kysáč, Silbaš, Laliť, Nový Sad, Pivnica, Selenča a Krajan – Vojvodina. Početnému hložianskemu a cezpoľnému obecenstvu sa predstavili i hosťujúce spolky z Nového Sadu, Braväcova (Slovenská republika), Neudau (Rakúska) a z Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom z Báčskeho Petrovca.

tancuj 000a

Na začiatku prvého koncertu tanečných skupín slávnostne sa prihovorili: predseda Rady Miestneho spoločenstva Hložany Ján Bohuš, tretia tajomníčka Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade Alexandra Lašandová, námestník pokrajinského sekretára pre kultúru a informovanie Milan Micić, predseda Obce Báčsky Petrovec Pavel Marčok a predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a podpredsedníčka Zhromaždenia AP Vojvodiny Anna Tomanová Makanová.

tancuj 001

Podľa nového modelu organizovania slovenských vojvodinských festivalov, ktoré majú celomenšinový ráz, spoluzakladateľmi festivalu Tancuj, tancuj… i tentoraz boli Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a SKOS Jednota z Hložian. organizátormi boli Miestne spoločenstvo Hložany, Báčskopetrovská obec a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Okrem spomenutých zakladateľov a organizátorov, festival finančne podporili aj: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Pokrajinský sekretariát pre kultúru a verejné informovanie a početní sponzori. Festival mal i Organizačno-správnu radu, Programovú radu, Prípravný výbor a koordinátorom festivalu bola Katarína Mosnáková.

tancuj 002

Slávnostné vyhodnotenie festivalu sa sa uskutočnilo v závere večerného koncertu, ktorý sledovalo nielen obecenstvo v Hložanoch, ale aj diváci prostredníctvom priameho prenosu RTV Vojvodiny. Neľahkú úlohu pritom mala odborná porota, ktorá hodnotila výkony tanečných súborov a ktorá mala skutočne veľmi málo času na to, aby rozhodla koho odmeniť. Táto porota pracovala v zložení: Marijan Pavlov, Tatiana Kriváková Amidžićová, Milorad Lonić a Vlasta Vinkovičová. Keď ide o porotu, ktorá hodnotila prednesy speváckych skupín a orchestrov, pracovala v zložení: Juraj Ferík, Jarmila Juricová Stupavská a Ervin Malina.

tancuj 003

V kategórii orchestrov 1. cenu získal ľudový orchester SKOS Detvan z Vojlovice (umelecký vedúci Vladimír Kolárik) a 2. cenu: orchester Ľudovej hudby Rosička pri Dome kultúry 3. októbra z Kovačice (umelecký vedúci Emil Nemček).

tancuj 004

V kategórii speváckych skupín 1. cenu získala dievčenská spevácka skupina SKUS Jánošík z Jánošíka, ktorú nacvičila Katarína Mosnáková 2. cenu získala ženská spevácka skupina zo SKOS Detvan z Vojlovice pod vedením Vladimíra Kolárika a 3. miesto obsadila dievčenská spevácka skupina KOS Jednota z Hložian, ktorú nacvičil Rastislav Struhár.

tancuj 005

Keď ide o kategóriu tanečných skupín 1. cenu získal Folklórny súbor SKC P. J. Šafárika (umeleckého vedúceho a autora choreografie Od konopí po rubáš Ivana Slávika), 2. cenu obsadila mladšia tanečná skupina KOS Jednota z Hložian (autora pásma Pod oblok a umeleckého vedúceho Jaroslava Krišku) a 3. cenu obsadil Folklórny súbor Klasy SKUS hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy (autora choreografie Veje vetrík, veje, po ovsenom klase a umeleckého vedúceho Zlatka Rumana).

tancuj 006

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny udelila Cenu laureátovi festivalu – Novosadčanom, ktorí nás v roku 2015 budú reprezentovať na Slávnostiach pod Poľanou v Detve. Cena NRSNM je symbolická kovová soška v podobe rozvetveného stromu podľa návrhu našej renomovanej umelkyne Miry Brtkovej.

tancuj 007

Koncerty moderovali Malvína Zolňanová, Marína Kušniarová a Ivica Grujić Litavský, konferenciu mala na starosti Anna Petrášová a pod réžiu Otváracieho a Zatváracieho programu sa podpísala Zdenka Bobáčeková.

tancuj 008

Festival skrášlili aj sprievodné podujatia: výstava fotografií Múzea vojvodinských Slovákov Poznáte ma? ktorú pripravili Anna Séčová Pintírová a Marijan Pavlov, Koncert FS Bukovinka z Braväcova, Kuchyňa starodávnych jedál a výstava tradičných predmetov Vrtela by sa, nemám kolesá, tancovala by, ale som bosá v organizácii Spolku žien Slovenka a Tanečný dom.

tancuj 009

Podľa rozhodnutia Organizačno-správnej rady 44. Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj… tohtoročný festival sa konal ako humanitárna akcia pre ľudí postihnutých záplavami v máji roku 2014 v Srbsku.

tancuj 010

tancuj 011