Spolupráca s Filozofickou fakultou v Novom Sade

Pri príležitosti 60. výročia Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade Oddelenie slovakistiky usporiadalo 3. júna 2014  v Ústrednej čitárni Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade výstavu knižných vydaní svojich prefesorov a bývalých študentov.

spolupraca 002

Osobitným bodom podujatia bolo udelenie pochvalného uznania Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku študentke Slovakistiky Anne Margarete Valentovej, ktorá bola vymenovaná za najlepšiu študentku Filozofickej fakulty v akademickom roku 2012/2013. Zároveň je nositeľkou výnimočnej ceny Univerzity v Novom Sade za ukončenie základných akademických štúdií s najvyššou priemernou známkou 10,00 vo všetkých štyroch ročníkoch. Uznanie a finančnú podporu v sume 10.000,00 din. jej udelila predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová. Pri tejto príležitosti NRSNM venuje dva počítače študentom slovenského jazyka a dvom študentom bude hradiť cestovné trovy na  SAS počas letných prázdnin.

spolupraca 003
spolupraca 004
spolupraca 005
spolupraca 006
spolupraca 007
spolupraca 008