Správa o literárnom výlete učiteľov a študentov Oddelenia slovakistiky v Novom Sade

Dňa 26. mája 2015 zamestnanci a študenti Oddelenia slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade realizovali jednodňový literárny výlet do Kovačice a Padiny, ktorý finančne podporila Asociácia slovenských pedagógov, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny.

Cieľom výletu bolo priblížiť študentom významné miesta a historické i súčasné osobnosti a fakty, ktoré majú dôležité miesto v slovenskej vojvodinskej literárnej tradícii. Osobitným cieľom bolo aktivizovať študentov slovenského jazyka a literatúry aj mimo vyučovacích hodín. V rámci tohto výletu boli realizované nasledujúce body:

slov vylet 002


1. Návšteva Domu Martina Jonáša:

a) obchádzka domu jedného z najvýznamnejších slovenských dolnozemských maliarov Martina Jonáša, ktorého výtvarná tvorba vplývala aj na básnickú tvorbu jednotlivých autorov,
b) básne slovenských vojvodinských básnikov Michala Babinku Pod obraz Martina Jonáša(venovanú Martinovi  Jonášovi) a Paľa Bohuša Husle(napísanú ku kresbe Martina Jonáša) prečítala doktorandka Anna Margareta Valentová.

slov vylet 003


2. Návšteva kovačickej Obecnej knižnice:

a) riaditeľka Obecnej knižnice Mária Ďurišová prezentovala knižnicu v Kovačici, jej fungovanie a fungovanie jej  jednotlivých oddelení,
b) knihovníčka Anna Tomanová podala stručný prehľad literárnych osobností z Kovačice a informovala o pôsobení literárnej družiny Mateja Ambróziho a literárnom časopise Klasy,
c) životopis Mateja Ambróziho a jeho sonet Pozdrav z Banátu Slovákom prečítala študentka Martina Bartošová,
d) stretnutie a rozhovor so slovenskou vojvodinskou spisovateľkou pre deti a mládež Máriou Kotvášovou Jonášovou (otázky pre spisovateľku pripravila študentka Milina Čiliaková).

slov vylet 004
 
3. Spoločný obed v Turistickom stredisku Relax.

4. Návšteva Domu kultúry v Padine:
a) knihovníčka Eva Taubertová podala stručný prehľad o fungovaní padinskej knižnice,
b) životopisy spisovateľov Michala Babinku a Alberta Martiša prečítala študentka Daniela Ušiaková.

5. Návšteva Etno domu a studne v Padine.

slov vylet 005


6. Návšteva cintorínu v Padine, odchod na hrobky slovenských vojvodinských spisovateľov Michala Babinku a Alberta Martiša:

a) verše Michala Babinku venované Albertovi Martišovi (báseň Záznam z Padiny) prečítala študentka Želmíra Koláriková,
b) báseň Michala Babinku Stretnutie na hrobe prečítala doktorandka Anna Margareta Valentová,
c) zamestnanci Oddelenia slovakistiky položili kvety na hrobky spisovateľov.

Na výlete sa zúšastnilo 8 zamestnancov a 11 študentov Oddelenia slovakistiky. Organizáciu výletu mala na starosti asistentka Ma. Jasna Uhláriková a koordiunátorka pre vzdelávanie NRSNM PaedDr. Svetlana Zolňanová.