Ekskurzija za studente slovakistike

26. maja 2015. godine je realizovana ekskurzija za zaposlene i studente slovakistike u Kovačicu i Padinu.

Cilj ekskurzije je približiti studentima mesta od nacionalnog i kulturnog značaja za slovačku nacionalnu zajednicu u Srbiji. Ekskurziju je podržala Asocijacija slovačkih pedagoga, Kancelarija za dijasporu u Bratislavi i Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine.

slov vylet 002

slov vylet 003

slov vylet 004

slov vylet 005