Správa z tábora Mobilná učebňa pod názvom Oži v koži Bratislavčana

Tábor Mobilná učebňa pod názvom Oži v koži Bratislavčana sa uskutočnil od 24.06.-28.06.2024 v Bratislave, hlavne na Filozofickej fakulte Konštantína Filozofa a na mnohých iných miestach v Bratislave a a jej okolí. Tábora sa zúčastnili naši siedmi žiaci, ktorí obsadili prvé tri miesta na republikovej súťaži zo slovenčiny, a to štyri žiačky z Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom z Báčskeho Petrovca a traja žiaci z Gymnázia Mihajla Pupina z Kovačice. Z petrovského gymnázia sú to žiačky Ema Spevák, Tatjana Filipović, Abigail-Marta Eliaš a Ksenija Vujačić. Z kovačického gymnázia sú to dvaja žiaci Matej a Milan Hrk a žiačka Tijana Bilek. Okrem zo Srbska, tábora sa zúčastnili aj žiaci z Fínska, Maďarska, Rakúska, Ukrajiny a Rumunska, ktorí si tam taktiež prišli zdokonaliť svoju slovenčinu.

Tábor bol celkovo veľmi zaujímavý pre žiakov, lebo dni boli tematické a každý deň bol iný.

Prvý deň bol zameraný hlavne na jazykovedu a dejiny, takže žiaci doobeda po slávnostnom uvítaní na fakulte mali jazykový kurz a prednášku prof. PhD. Juraja Šedivého o histórii Bratislavy.  Po obede na Filozofickej fakulte žiaci znovu mali jazykový kurz, ktorý hlavne vždy prebiehal v dvoch skupinách. Nakoniec mali interaktívnu hru na námestí Bratislavy pod názvom Zabudnuté povolania Bratislavy, kde mali rôzne úlohy, ktoré museli vyriešiť, aby nakoniec prišli do cieľa. Potom sme sa presunuli do hotela Divoká voda pri Čunove, kde sme boli ubytovaní a kde žiaci voľný čas trávili tak, že hrali volejbal, šli na bazén a navzájom sa kamarátili.

Druhý deň bol umelecký. Doobeda žiaci mali jazykový kurz a divadelný workshop v divadle Teatro Kolorato v prednese Mgr.Art. Petera Weincillera. Po obedovej prestávke sme navštívili výstavu Moderna v Slovenskej národnej galérii a po výstave bola taká konverzácia v kaviarni SNG, kde žiaci mali vyjadriť svoju mienku na určitú umeleckú tému a mali aj sami byť umelcami (poetami) a z určitých slov mali vytvoriť báseň po slovensky.

Téma tretieho dňa boli digitálne technológie. Po jazykových kurzoch a obedovej prestávke žiaci mali workshop digitálnej fotografie a navštívili sme aj Národnú banku Slovenska, kde sa uskutočnila prednáška pod názvom Od koruny k euru. Po návrate do hotela sme mali takú spoločnú grilovačku, kde sme spievali a hrali slovenské piesne, ale si aj naši žiaci zatančili užičko kolo.

Štvrtý deň sme zase strávili v prírode. Navštívili sme Eko centrum v Čunove, kde žiaci znovu mali skupinovú hru v Eko záhrade a potom sme sa presunuli do kaštieľa Eko centra, kde sa nachádza digitálna výstava plná interaktívnych zaujímavých hier. Tu žiaci mohli vyskúšať, ako vidí a počuje mravec, ako spievajú rôzne druhy vtákov, vozili sa na traktore a digitálne siali a žali pšenicu a podobne. Po obede sme šli loďou na hrad Devín a nakoniec bol filmový večer v hoteli, kde si žiaci mali príležitosť pozrieť jeden z novších slovenských filmov Invalid.

Ostatný deň žiaci ožili v koži redaktora, lebo sme navštívili slovenský rozhlas, po priestoroch ktorého nás sprevádzala pani Ingrid Slaninková, ktorá hlavne pracuje s krajanmi z rôznych krajov sveta. Po obedovej prestávke žiaci priprávali záverečné prezentácie po skupinách v Infocentre UK. Každá skupina mala za úlohu predstaviť a opísať jeden deň našej spoločnej družby. Nakoniec žiakom boli udelené certifikáty v miestnosti Infocentra UK.

Tábor financovalo Ministerstvo školstva, vedy, vývoja a mládeže SR a cestovné náklady podporila Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.