50. Stretnutie v pivnickom poli

V Pivnici v dňoch od 22. do 24. mája 2015 prebiehal 50. jubilejný festival spevákov – sólistov slovenských pôvodných ľudových piesní – Stretnutie v pivnickom poli.

Festival svojou prítomnosťou poctil i podpredseda pokrajinskej vlády a pokrajinský tajomník pre hospodárstvo, zamestnávanie a rodovú rovnosť Miroslav Vasin.

Toho roku sa ho zúčastnilo 23 spevákov zo slovenského vojvodinského prostredia ako i účastníci z Chorvátska. Sprevádzal ich osvedčený ľudový orchester pod vedením primáša Valentína Michala Grňu.
 
Odborná porota, ktorá hodnotila spev, teda prednes a autentickosť piesní, pracovala v zložení: Juraj Ferík (predseda), Jarmila Juricová Stupavská a Mária Zdravkovićová (členky), udelila nasledujúce ceny za interpretáciu: 1. cenu Irene Nosáľovej z Padiny, 2. cenu Maríne Zahorcovej z Hložian, 3. cenu Kataríne Kalmárovej z Vojlovice a ešte jednu 3. cenu získal i Vlastimír Povolný z Nového Sadu. Špeciálnu cenu za prednes získal Robert Zgrablić z Osijeku.
 
Dve rovnoprávne ceny za autentickosť piesne získali: Jarmila Kolárová z Báčskeho Petrovca a Andrea Lomenová z Kysáča.

Cenu za pôvodný tradičný odev získali Daniela Ðukićová z Kysáča (všedný kroj) a Sára Valentíková z Pivnice (pôvodný). Cenu poroty obecenstva získali Pivničanky Sandra Grňová a Sára Valentíková.

Cenu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny – dielo umelkyne Miry Brtkovej získala víťazka festivalu Irena Nosáľová z Padiny. Ceny udeľovala členka Organizačno-správnej rady festivalu Anna Chrťanová-Leskovac.

ozenelsa 002

V revuálnej časti festivalu bola prezentácia cédečka Oženel sa Janík vydaného k 50. Stretnutiu v pivnickom poli. Spoločne ho vydali NRSNM a Rádio Nový Sad. Výber pôvodných a odmenených pesničiek z doterajších festivalov za sprievodu ľudového orchestra predniesli naši známi speváci: Boris Babík, Miroslav Hemela, Marína Zahorcová, Anna Zorňanová a Anita Petráková.

Národnostná rada na Stretnutie v pivnickom poli vyčlenila 200.000,00 dinárov, na výrobu cédečka Oženel sa Janík – 159.200,00 dinárov a podporila i zaznamenávanie 50. výročia SKUS Pivnica z Pivnice, ktoré sa uskutočnilo 17. mája 2015 so 100.000,00 dinárov. Jubilejný festival Stretnutie v pivnickom poli v Pivnici podporil i Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.