Komisárka pre ochranu rovnosti na návšteve Národnostnej rady

Dňa 1. júla 2024 sídlo Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade navštívila p. Brankica Jankovićová, komisárka pre ochranu rovnosti so svojimi spolupracovníkmi. Pred NRSNM hostí privítala predsedníčka Dušanka Petráková a prítomný bol i podpredseda NRSNM Janko Havran. Predsedníčka D. Petráková informovala komisárku o činnosti tejto rady a situácii v slovenskom národnom spoločenstve v Srbsku a počas srdečného rozhovoru odzneli aj konkrétne návrhy na zváženie komisárky.