Slovenčina na každý deň a slovenské reálie

V dňoch 23.- 29.júna 2013 žiačky Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom z Petrovca a Gymnázia Mihajla Pupina z Kovačice, za sprievodu profesorky slovenského jazyka a literatúry Annamárie Boldockej Grbićovej, pobudli na  kurze  Slovenčina na každý deň a slovenské reálie v Slovenskej republike  v organizácii Oddelenia pre odborné zdokonaľovanie krajanov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Bola to štúdijná cesta,  ktorú  im zabezpečila Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny – Výbor pre školstvo za dosiahnuté úspechy na Republikovej súťaži z gramatiky.

Hostitelia ich privítali v Modre, v stredisku Harmónia, kde  boli ubytovaní. Keďže zámerom tohto ročníka kurzu bola  cesta po kultúrnych a prírodných pamiatkach Slovenska zaradených do svetovej klenotnice UNESCO, na úvod odznela  prednáška  na tému Svetové dedičstvo UNESCO. Z Harmónie vyrazili na  trojdňovú exkurziu  po Slovensku. Navštívili Banskú Štiavnicu,  artikulárny drevený kostolík  v Hronseku, Mýto pod Ďumbierom (kde v penzióne Rojas mali zabezpečené dve noci),  Dobšinskú ľadovú jaskyňu a Demänovskú jaskyňu,  Spišský hrad, Levoču,  Ružomberok a Vlkolínec. Žiaci totižto sami v jednotlivých mestách mali   od samotných občanov zíkať informácie o pamiatkach a dominantách ich mesta. Za najpresnejšie získané a vynesené informácie  boli v autobuse  „sladko“  odmenení.

slovencina002

Okrem krásnej cesty po Slovensku, dva dni v Modre –Harmónii prebiehali  praktické cvičenia zo slovenského jazyka INLINGUA. A premietané boli filmy zo slovenskej kinematografie, okrem iného aj  jedna z novších snímok O dve slabiky dozadu Kataríny Šulajovej. V Modre navštívili Múzeum Ľudovíta Štúra. Na záver štúdijneho pobytu naši žiaci si mohli vyskúšať nové poznatky v rámci Vedomostného  kvízu Ako dobre poznám Slovensko. A slávnostným  udelením certifikátov dali peknú bodku za týmto veľmi  užitočným kurzom, ktoý vcelku splnil svoj zámer.