7. Medzinárodný slovenský remeselnícky tábor

Ďakujúc spolupráci dolnozemských Slovákov zo Srbska Rumunska a Maďarska bol v termíne od 30. júna do 6. júla 2013 usporiadaný 7. Medzinárodný slovenský remeselnícky tábor, témou ktorého v tomto roku bola citara. Organizátorom tohto podujatia bolo znovu Maďarsko. Okrem hlavného cieľa – hra na citare, tábor poskytol možnosť precvičovania slovenského jazyka v rovesníckej skupine, poznávanie hodnôt slovenskej kultúry mimo hraníc Slovenskej republiky, uzatváranie priateľstiev, ktoré môžu deťom v pokročilejšom veku pomáhať pri uzatváraní kontaktov.

Tohto roku sa zo Srbska zúčastnili žiaci a pedagógovia z dvoch škôl:  ZŠ hrdinu Janka  Čmelíka zo Starej Pazovy a ZŠ Sriemsky front zo Šídu,  spolu 14 žiakov a 2 učiteľky.  Žiaci boli ubytovaní  na internáte Arany János. Počas tábora sa deťom venovali hudobní odborníci, pod vedením prof. Ildiko Očovajskej. Aj ked väčšina žiakov zo Srbska nikdy nehrala na citare, zvládli to a naučili sa hrať 5 pesničiek.

Okrem odborného programu, boli organizované remeselnícke dielne a navštívili aj termálne kúpalisko. Na záverečnom programe žiaci našich škôl zahrali na citarách a zároveň aj zaspievali piesne z našej krajiny.