20. Zlatá brána v Kysáči

V dňoch od 20. do 23. júna 2013 v Kysáči prebiehal 20. detský folklórny festival Zlatá brána. Ústredný program festivalu sa konal 23. júna na javisku rozprávkového zámku, cez ktoré sa piesňou, tancom a hrou vystriedali súbory z Kysáča, Vojlovice, Kulpína, Erdevíka, Slankamenských vinohradov, Selenče, Jánošíka, Lugu, Báčskeho Petrovca, Hajdušice, Boľoviec, Starej Pazovy, Šídu, Dobanoviec, chorvátskych Solian a Iloka, Batajnice, Stepanovićeva, Padiny, Báčskej Palanky, Aradáča, Hložian, Kovačice, Pivnice a z Liptovského Mikuláša zo Slovenska.

brana002

V rámci otváracieho ceremoniálu Zlatej brány sa prihovorili: podpredsedníčka Zhromaždenia APV a predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová, radca Veľvyslanca Slovenskej republiky v Belehrade Jozef Sabo, predseda Rady Miestneho spoločenstva Kysáč Ján Slávik, riaditeľka KIS Kysáč a riaditeľka festivalu Anna Chrťanová Leskovac. Festival otvoril Michal Martinko, žiak generácie v šk. roku 2012/13 na ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči. Moderátormi festivalu boli: Miroslav Kolár, Hana Katarína Ďurovková, Kristian Križan, Ema Francistyová, Alexander Kolár, Jana Marčoková a Daniel Miháľ. Scenár napísali Svetlana Gašková a Ján Privizer a réžiu mali na starosti Svetlana Gašková a Ivan Privizer.

brana003

Zlatá brána mala aj sprievodné podujatia – výstavu ilustrácií pre deti Ľubomíra Sopku a udelená bola aj ročná cena časiopisu Zornička v rámci fotosúťaže. Taktiež bola výstava detských prác Môj farebný kúsok zeme v predškolskej ustanovizni Lienka, výstava Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane, ktorú pripravil Spolok kysáčskych žien. Predvedená bola i módna prehliadka ako i bábkové predstavenie Začarovaný les Divadielka Galéria z Nového Mesta nad Váhom.

brana006

Výkony mladučkých zanietencov folklóru hodnotila odborná porota v zložení: Ervín Malina, Anna Medveďová Gašková a Jaroslav Gabríni.

Laureátom festivalu sa stal a Cenu NRSNM získal Detský folklórny súbor Ratolesť SKUS z Pivnice, ktorý v roku 2014 bude reprezentovať slovenský detský folklór nášho štátu na Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávnostiach v Dulovciach na Slovensku.

brana004

1. cenu získal Detský folklórny súbor Ratolesť, SKUS z Pivnice, mladšia skupina za choreografiu v kategórii detských hier – Babka mi rozprávala. Autorkou je Tatjana Macková a nacvičili ju Tatjana Macková a Janko Merník. Vedúcim orchestra je Valentín Michal Grňa. 2. cenu získal Detský folklórny súbor Hájiček, KUS Mladosť z Lugu. Autorkou detskej svadby v podaní mladučkých Lužanov je Anna Kukučková a vedúcim orchestra Miloslav Kardelis. 3. cenu získlal Detský folklórny súbor Slniečko, KIS Kysáč z Kysáča za štylizovaný tanec pod názvom Do tanca autorky a nacvičovateľky Márie Pixiadesovej. Vedúcim orchestra je Miloslav Kardelis.

brana005