22. Vojvodinský festival slovenských ľudových piesní v prednese detí Rozospievané klenoty 2014

Dom kultúry 3. októbra z Kovačice vyzýva deti od 7 do 14 rokov, aby neváhali a zúčastnili sa Vojvodinského Festivalu slovenských ľudových piesní v prednese deti Rozspievané klenoty 2014.
      
Prosíme odborných pracovníkov základných škôl, spolkov  alebo združení, aby nám najneskoršie do 06. októbra 2014 zaslali písomnú prihlášku a k tomu i telefonický potvrdili účasť jedného mladého speváka od 7 do 14 rokov zo svojho prostredia v záverečnej – finálovej časti festivalu.

Písomné prihlášky v určenom čase zaslať na adresu :
DOM KULTÚRY 3. OKTÓBRA
ul. M.Tita 46, 26210 Kovačica
s poznámkou: Prihláška na  festival Rozspievané klenoty 2014

alebo e-mailom na adresu :  dkulture@gmail.com prípadne faxom na 013 661-112  

Ďalšie informácie o Festivale Rozspievané klenoty možno získať na číslach:
013 660-666,
062 8850 816 Ján Marko,
062 8850 813 Želimir Bartoš
062 8850 817 Emil Nemček st.

Radi Vás uvítame v Kovačici na festivale Rozospievané klenoty 2014.

>> PRIHLÁŠKA <<